MEN'S PARIS FASHION WEEK 2014 #4

1 comment


After a psychedelic Spring Summer 2014 collection, It is not hard to see that Paul Smith explores a more demure take on the 1970s. The British designer's musical influences were front and center via musical notes, sometimes just one or two on a knot or also on an entire coat. As we've seen from plenty of designers for Fall/Winter 2014 collection, more relaxed silhouette has been used throughout, while woven quarter and notes comprised a significant portion of the collection's graphic element. 


It's been over 10 years since Yohji Yamamoto and Adidas collaborated for the first time to create Y-3. Y-3 showed for the first time during Men's Paris Fashion Week with a mix of men's and women's pieces, and quite possibly since the Fall/Winter 2014 show seemed to focus on superheroes, either in disguise wearing Yohji Yamamoto's sporty designs. Or maybe in costume as their superhero alter ago. Regardless of what these men and women were wearing, they looked chic, sporty and ready to kick some devil's butt. 


It is all about Thom Browne's winter wonderland. From the Fall/Winter 2014 collection, we could see various animals played into the show. The core of the collection included a series of initial looks, playing to Thom Brown's strength in tailoring, as classic lines were combined houndstooth, pinstripes, and fraying. As for the finale, Thom Browne played with extreme silhouettes with cartoonish porportions and a flurry of pattern. 


When Hedi Slimane ascended to become the Creative Director of Saint Laurent, it has capped off the end of a nearly 3 week long men's fashion week juggernaut. For Fall/Winter 2014 collection, Hedi Slimane showcased a cool and laid back collection, focused more on tailoring from three-buttons suits to oversized coats, such as an oversized houndstooth coat. 

Evangeline YanXOXO

1 comment

 1. Nam Mo A Mi Tuo Fo, Ni Hao Duo Gigs, there is one teaching of Sakyamuni Buddha you need to know. Duo xie Ni for letting me post His teaching. Buddha's teaching is:

  佛 說 無 常 經

  大 唐 三 藏 法 師 義 淨 奉 制 譯

  稽 首 歸 依 無 上 士 。 常 起 弘 誓 大 悲 心 。 為 濟 有 情 生 死 流 。 令 得 涅 槃 安 隱 處 。

  大 捨 防 非 忍 無 倦 。 一 心 方 便 正 慧 力 。 自 利 利 他 悉 圓 滿 。 故 號 調 御 天 人 師 。

  稽 首 歸 依 妙 法 藏 。 三 四 二 五 理 圓 明 。 七 八 能 開 四 諦 門 。 修 者 咸 到 無 為 岸 。

  法 雲 法 雨 潤 群 生 。 能 除 熱 惱 蠲 眾 病 。 難 化 之 徒 使 調 順 。 隨 機 引 導 非 強 力 。

  稽 首 歸 依 真 聖 眾 。 八 輩 上 人 能 離 染 。 金 剛 智 杵 破 邪 山 。 永 斷 無 始 相 纏 縛 。

  始 從 鹿 苑 至 雙 林 。 隨 佛 一 代 弘 真 教 。 各 稱 本 緣 行 化 已 。 灰 身 滅 智 寂 無 生 。

  稽 首 總 敬 三 寶 尊 。 是 謂 正 因 能 普 濟 。 生 死 迷 愚 鎮 沈 溺 。 咸 令 出 離 至 菩 提 。

  生 者 皆 歸 死 。 容 顏 盡 變 衰 。 強 力 病 所 侵 。 無 能 免 斯 者 。

  假 使 妙 高 山 。 劫 盡 皆 壞 散 。 大 海 深 無 底 。 亦 復 皆 枯 竭 。

  大 地 及 日 月 。 時 至 皆 歸 盡 。 未 曾 有 一 事 。 不 被 無 常 吞 。

  上 至 非 想 處 。 下 至 轉 輪 王 。 七 寶 鎮 隨 身 。 千 子 常 圍 遶 。

  如 其 壽 命 盡 。 須 臾 不 暫 停 。 還 漂 死 海 中 。 隨 緣 受 眾 苦 。

  循 環 三 界 內 。 猶 如 汲 井 輪 。 亦 如 蠶 作 繭 。 吐 絲 還 自 纏 。

  無 上 諸 世 尊 。 獨 覺 聲 聞 眾 。 尚 捨 無 常 身 。 何 況 於 凡 夫 。

  父 母 及 妻 子 。 兄 弟 并 眷 屬 。 目 觀 生 死 隔 。 云 何 不 愁 歎 。

  是 故 勸 諸 人 。 諦 聽 真 實 法 。 共 捨 無 常 處 。 當 行 不 死 門 。

  佛 法 如 甘 露 。 除 熱 得 清 涼 。 一 心 應 善 聽 。 能 滅 諸 煩 惱 。

  如 是 我 聞 。

  一 時 薄 伽 梵 。 在 室 羅 伐 城 。 逝 多 林 給 孤 獨 園 。 爾 時 佛 告 諸 苾 芻 。

  有 三 種 法 。 於 諸 世 間 。 是 不 可 愛 。 是 不 光 澤 。 是 不 可 念 。 是 不 稱 意 。 何 者 為 三 。


  謂 老 病 死 。

  汝 諸 苾 芻 。 此 老 病 死 。 於 諸 世 間 。 實 不 可 愛 。 實 不 光 澤 。 實 不 可 念 。 實 不 稱 意 。

  若 老 病 死 。 世 間 無 者 。 如 來 。 應 。 正 等 覺 。 不 出 於 世 。 為 諸 眾 生 。 說 所 證 法 。 及 調 伏 事 。

  是 故 應 知 。 此 老 病 死 。 於 諸 世 間 。 是 不 可 愛 。 是 不 光 澤 。 是 不 可 念 。 是 不 稱 意 。 由 此 三 事 。 如 來 。 應 。 正 等 覺 。 出 現 於 世 。 為 諸 眾 生 。 說 所 證 法 。 及 調 伏 事 。

  爾 時 世 尊 。 重 說 頌 曰 。

  外 事 莊 彩 咸 歸 壞 。 內 身 衰 變 亦 同 然 。 唯 有 勝 法 不 滅 亡 。 諸 有 智 人 應 善 察 。

  此 老 病 死 皆 共 嫌 。 形 儀 醜 惡 極 可 厭 。 少 年 容 貌 暫 時 住 。 不 久 咸 悉 見 枯 羸 。

  假 使 壽 命 滿 百 年 。 終 歸 不 免 無 常 逼 。 老 病 死 苦 常 隨 逐 。 恒 與 眾 生 作 無 利 。

  爾 時 世 尊 。 說 是 經 已 。 諸 苾 芻 眾 。 天 。 龍 。 藥 叉 。 揵 闥 婆 。 阿 蘇 羅 等 。 皆 大 歡 喜 。 信 受 奉 行 。

  常 求 諸 欲 境 。 不 行 於 善 事 。 云 何 保 形 命 。 不 見 死 來 侵 。

  命 根 氣 欲 盡 。 支 節 悉 分 離 。 眾 苦 與 死 俱 。 此 時 徒 歎 恨 。

  兩 目 俱 飜 上 。 死 刀 隨 業 下 。 意 想 並 慞 惶 。 無 能 相 救 濟 。

  長 喘 連 胸 急 。 短 氣 喉 中 乾 。 死 王 催 伺 命 。 親 屬 徒 相 守 。

  諸 識 皆 昏 昧 。 行 入 險 城 中 。 親 知 咸 棄 捨 。 任 彼 繩 牽 去 。

  將 至 琰 魔 王 。 隨 業 而 受 報 。 勝 因 生 善 道 。 惡 業 墮 泥 犁 。

  明 眼 無 過 慧 。 黑 闇 不 過 癡 。 病 不 越 怨 家 。 大 怖 無 過 死 。

  有 生 皆 必 死 。 造 罪 苦 切 身 。 當 勤 策 三 業 。 恒 修 於 福 智 。

  眷 屬 皆 捨 去 。 財 貨 任 他 將 。 但 持 自 善 根 。 險 道 充 糧 食 。

  譬 如 路 傍 樹 。 暫 息 非 久 停 。 車 馬 及 妻 兒 。 不 久 皆 如 是 。

  譬 如 群 宿 鳥 。 夜 聚 旦 隨 飛 。 死 去別 親 知 。 乖 離 亦 如 是 。

  唯 有 佛 菩 提 。 是 真 歸 仗 處 。 依 經 我 略 說 。 智 者 善 應 思 。

  天 阿 蘇 羅 藥 叉 等 。 來 聽 法 者 應 至 心 。 擁 護 佛 法 使 長 存 。 各 各 勤 行 世 尊 教 。

  諸 有 聽 徒 來 至 此 。 或 在 地 上 或 居 空 。 常 於 人 世 起 慈 心 。 晝 夜 自 身 依 法 住 。

  願 諸 世 界 常 安 隱 。 無 邊 福 智 益 群 生 。 所 有 罪 業 並 消 除 。 遠 離 眾 苦 歸 圓 寂 。

  恒 用 戒 香 塗 瑩 體 。 常 持 定 服 以 資 身 。 菩 提 妙 華 遍 莊 嚴 。 隨 所 住 處 常 安 樂 。


  佛 說 無 常 經

  ReplyDelete

(C) ALL PHOTOS & CONTENTS COPYRIGHT 2011- RESERVED TO DUO GIGS.
Design by MangoBlogs.